Bơ 034

– Tên sản phẩm: Bơ 034

– Nguồn gốc: Vườn bơ Dak Lak

– Thời gian thu hoạch: tháng 3 – tháng 9

– Nhà cung cấp: Công ty TNHH Vinacado

– Liên hệ: 0971 334 009 – 0988 166 542

 

Danh mục: Từ khóa: , ,