Bơ Booth 7

– Tên bơ: Bơ Booth 

– Nguồn gốc: Vườn bơ  Dak Lak

– Thời gian thu hoạch: Tháng 7 – tháng 12

– Nhà cung cấp: Công ty TNHH Vinacado

– Lưu ý: Có cung cấp bơ đã ủ gần chín hoặc chín sẵn 

– Liên hệ: 0971 334 009 – 0988 166 542