Bơ Cuba

– Tên bơ: Bơ Cuba

– Nguồn gốc: Vườn bơ Dak Lak & Dak Nông

– Thời gian thu hoạch: Tháng 7 – tháng 9

– Nhà cung cấp: Công ty TNHH Vinacado

– Liên hệ: 0978 44 66 44 – 0944 37 28 28 (Mr Ân)

Danh mục: Từ khóa: