Bơ Năm Lóng

50.000 

– Tên bơ: Bơ năm lóng

– Nguồn gốc: Vườn bơ Long Khánh, Cẩm Mỹ – Đồng Nai

– Thời gian thu hoạch: Tháng 2 – tháng 7

– Nhà cung cấp: Công ty TNHH Vinacado

– Liên hệ: 0978 44 66 44 – 0944 37 28 28 (Mr Ân)