Bơ Pinkerton

– Tên bơ: Bơ Pinkerton

– Nguồn gốc: Vườn bơ Dak Lak, Lâm Đồng

– Thời gian thu hoạch: Tháng 7- 8 và tháng 10-12

– Nhà cung cấp: Công ty TNHH Vinacado

– Liên hệ: 0971 334 009 – 0988 166 542

 

Danh mục: Từ khóa: