Bơ Quốc Minh

– Tên bơ: Bơ quốc minh

– Nguồn gốc: Vườn bơ Long Khánh, Cẩm Mỹ – Đồng Nai

– Thời gian thu hoạch: Tháng 1 – tháng 3, 4

– Nhà cung cấp: Công ty TNHH Vinacado

– Liên hệ: 0971 334 009 – 0988 166 542

Danh mục: Từ khóa: ,