Bơ Sáp Ngon

– Tên bơ: Bơ sáp ngon Dak Lak / Bơ sáp Đồng Nai

– Nguồn gốc: Vườn bơ Đồng Nai và Dak Lak

– Thời gian thu hoạch: Quanh năm

– Nhà cung cấp: Công ty TNHH Vinacado

– Lưu ý: Có cung cấp bơ đã ủ gần chín hoặc chín sẵn 

– Liên hệ: 0971 334 009 – 0988 166 542