Bơ Ta21 Vinacado

– Tên bơ: Bơ Ta21 |  Sure 2 |  Booth lai reed

– Nguồn gốc: Vườn bơ  Buôn Mê Thuật Dak Lak

– Thời gian thu hoạch: Tháng 6 – tháng 8

– Nhà cung cấp: Công ty TNHH Vinacado

– Liên hệ: 0971 334 009 – 0988 166 542

Danh mục: